Đông Trùng Hạ Thảo X3 Gold Plus 5g

Liên hệ

Khối lượng tịnh: 5g

  • Không chất bảo quản
  • Không chất phẩm màu
  • Không chất tăng trưởng