Hướng dẫn thanh toán

Chấp nhận thanh toán qua:

  • COD – Nhận hàng rồi thanh toán.