Mật Ong Tây Bắc Đông Trùng Hạ Thảo X3 120gr

200.000 VND

Thành phần:
Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa ………. 2gr
Mật ong nguyên chất Tây Bắc…………….…..118gr
Khối lượng tịnh: 120gr
Mật Ong Tây Bắc Đông Trùng Hạ Thảo X3 120gr
Mật Ong Tây Bắc Đông Trùng Hạ Thảo X3 120gr